Na naszych stronach wykorzystujemy wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

Rozumiem
Zamknij okienko

Od czwartku Akcja Znicz na Pomorzu

Od 31 października do 4 listopada przewidywany jest wzrost natężenia ruchu drogowego na drogach województwa pomorskiego. Podczas akcji ZNICZ szczególnym nadzorem policyjnym zostaną objęte rejony cmentarzy, drogi dojazdowe do nich oraz główne ciągi komunikacyjne. W czasie działań bezpieczeństwa strzec będzie ok. 3 tysięcy policjantów i służb wspomagających.

Podziel się tą wiadomością ze znajomym! Wypełnij formularz, aby Twój znajomy otrzymał rekomendację tego artykułu.
Twoje imię
Twój e-mail
Imię znajomego
Adres e-mail Twojego znajomego

Od czwartku Akcja Znicz na Pomorzu

 2013-10-31 06:00 

fot. KWP

Od 31 października do 4 listopada przewidywany jest wzrost natężenia ruchu drogowego na drogach województwa pomorskiego. Podczas akcji ZNICZ szczególnym nadzorem policyjnym zostaną objęte rejony cmentarzy, drogi dojazdowe do nich oraz główne ciągi komunikacyjne. W czasie działań bezpieczeństwa strzec będzie ok. 3 tysięcy policjantów i służb wspomagających.

W sobotę i niedzielę będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów - w czwartek od godz. 18.00. do 22.00, a w piątek od godz. 08.00. do 22.00.


Zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie woj. pomorskiego związane ze Świętem Wszystkich Świętych:

GDAŃSK

Zasady ruchu drogowego w dniu 1.11.2013 r. (piątek) od godz. 600 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady organizacji ruchu drogowego:

- cmentarz przy ul. Łostowickiej – ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu

ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej ) i z literą „B” ( zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo do wjazd od ul. Armii Krajowej będą miały jedynie autobusy komunikacji miejskiej. Wszystkie pojazdy pozostałe będą wyjeżdżały do ul. Kartuskiej.

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko,  wyjazd ul.  Pana Tadeusza. Postój „taxi” wyznaczony  zostanie na lewym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej,  poniżej wjazdu na parking.  Parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej)

Na ul. Nowolipie (na obu kierunkach) na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania

z ul. Kartuską wyznaczone zostaną parkingi. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej, w kierunku do centrum – na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum , za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką . Udostępniony zostanie także parking dla  samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego .

Na ul. Cedrowej,  na odcinku od ul. Warszawskiej do  nieczynnego,  szerokiego, nieczynnego wjazdu, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej , a  na lewym pasie jezdni za wiaduktem zostanie wyznaczony parking dla samochodów .Ta organizacja ruchu obowiązywać będzie w dniach  od 1.11.2013r. do 3.11.2013r.

Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

- cmentarz przy ul. Srebrniki – dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Nowej Słowackiego, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki”  na wysokości zjazdu z estakady i ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i ul. Srebrniki . Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego.  Nie będzie możliwy też wjazd w ul. Ogrodową z ul. Srebrniki z uwagi na brak przejazdu ta ulicą. Dojazd dla mieszkańców  domów  przy  ul. Róży Ostrowskiej odbywać  się  będzie  od  ul. Zabytkowej.

Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Nową Słowackiego z Ronda  De la Sale’a, Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Starej Słowackiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy , w relacji do ul. Chrzanowskiego, a  na lewym pasie ruchu wyznaczony zostanie parking.

-  cmentarz przy ul. Opackiej – dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska – Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój „taxi" funkcjonować będzie: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

- cmentarz przy ul. Dąbrowskiego –  Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda , na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK. Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

-  cmentarz ul. Brzegi – z uwagi na trwający remont kanału Raduni, obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu nie zostanie zmieniona. Ulica Brzegi jest drogą bez przejazdu.

-  cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego – dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury.

Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

-  cmentarz przy ul. Kartuskiej – dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).
GDYNIA

-  zmiana organizacji ruchu na ul. Witomińskiej ruch jednokierunkowy /na odcinku od bramy głównej cmentarza do ul. Rolniczej/ ruch w kierunku Witomina, wprowadzenie zakazu postoju po obu stronach ul. Spokojnej;
-  likwidacja parkingu pod główną bramą cmentarza;
-  usytuowanie na parkingu pod główną bramą pętli autobusowej i postoju Taxi;
-  utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na jednokierunkowej ul. Witomińskiej z prawej strony;

-  dodatkowa komunikacja miejska poruszająca się co kilka minut;
-  zmiana organizacji ruchu w dniach: 31.10. 2013 do 02.11.2013 .
SOPOT
-  w dniach od 31.10 do 03.11. 2013 w rejonie cmentarza na ul. Malczewskiego zostanie zmieniona organizacja ruchu ul. Malczewskiego /od Al. Niepodległości w kierunku ul. Cieszyńskiego / ruch jednokierunkowy. Do parkowania pojazdów zostanie wyznaczony lewy pas ruchu ul. Malczewskiego (na odcinku jednokierunkowym);
-  ul. Księżycowa - jednokierunkowa od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca. 
LĘBORK
- Największe nasilenie ruchu przewiduje się w dniu 01.11.12 r. w godz.09.00-18.00;

-  Zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarza parafialnego w Lęborku na czas Wszystkich Świętych zostają wprowadzone na ulicach Kaszubskiej, Kartuskiej, Mieszka I, Majkowskiego oraz drodze powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska na całej długości będzie ulicą jednokierunkową w kierunku cmentarza. Wyjątkiem jest komunikacja miejska, która w obie strony poruszać się będzie lewym pasem. Powrót z cmentarza odbywa się ulicą Kartuską lub Majkowskiego, alternatywą jest objazd przy jeziorze Osowskim lub przez Popowo, aż do drogi wojewódzkiej 214;

-  Zmiany w czasowej organizacji będą obowiązywać do 04.11.12 r. z wyłączeniem ulicy Kaszubskiej, gdzie ograniczenia zostaną usunięte do 02.11.12 r. W okolicach pozostałych cmentarzy powiatu lęborskiego nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

KARTUZY
-  ul. Mickiewicza jednokierunkowa, z wjazdem od strony ul. Wzgórze Wolności do skrzyżowania z ul. Słowackiego;
-  ul. Słowackiego jednokierunkowa z wjazdem od strony skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku skrzyżowania z ul. Chmieleńską;
-  ul. Chmieleńska jednokierunkowa z wjazdem od strony skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku miasta do skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności;
-  parking przy cmentarzu będzie wyłączony z ruchu;
-  zmiana organizacji obejmuje okres od godz. 8.00 dnia 31.10.2013 do 24.00 dnia 03.11.2013.

WEJHEROWO
- W dniu 1 listopada zmiany w organizacji ruchu będą, obejmowały głównie dzielnicę Smiechowo południe ograniczoną ulicami: Wniebowstąpienia od zachodu, 12 Marca i Sikorskiego od północy i Odrębną od wschodu i Roszczynialskiego od południa;
-  Główne dojazdy komunikacji zbiorowej do cmentarza ulicami Roszczynialskiego i Myśliwską;
-  Na ul. Roszczynialskiego od ul. Ofiar Grudnia do ul. Odrębnej poruszać się mogą jedynie autobusy komunikacji zbiorowej;
- Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego w obręb cmentarza zostaną zamknięte;
- Dla samochodów indywidualnych przeznaczono dojazd poprzez ulice 12 Marca, Sikorskiego i Wąską,  Wschodnią i Poprzeczną do parkingu  zlokalizowanego na płycie boiska pomiędzy ulicami Wąską, Wschodnią i Poprzeczną;
- Wyjazd z parkingu będzie następował poprzez ul. Poprzeczną. Jedynie kierujący pojazdami oznaczonymi kartą dla osób niepełnosprawnych będą mogli zatrzymać te pojazdy na ulicach Ofiar Grudnia i Brzozowej z dojazdem do tych ulic przez ni. Leśną  od strony ul. Sikorskiego.

PUCK

-  wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej  w kierunku do ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego

-  wprowadzony objazd do cmentarza komunalnego przez wieś Pierwoszyno( ulicami: Żeromskiego, Kaszubska, Rumska, Rzemieślnicza);
-  wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po stronie cmentarza na ul Rzemieślniczej ( nie dotyczy komunikacji miejskiej);
-   wprowadzony zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ul. Żeromskiego na odc . od ronda na ul. Kaszubskiej ( z wyłączeniem komunikacji miejskiej);
-  wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po obu str. Ul. Leśnej na odc. Od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej;
-  zmiany w organizacji ruchu dotyczą dnia 1.11.2013 .

PRUSZCZ GDAŃSKI
- zmiana organizacji ruchu w dniach 31.10 - 01 listopada w rejonie cmentarza komunalnego ul. Sportowa i Spokojna - ruch jednokierunkowy. Ul. Ogrodowa będzie wyłączona z ruchu pojazdów, - dodatkowe miejsca postojowe w rejonie cmentarza;
- nie przewiduje się utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 1. 

 

Powrót
Oceń artykuł
+
 
-

Opinie (0)

Uwaga! Publikowane tutaj komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli Twój komentarz jest obraźliwy, wulgarny lub łamie inne normy, zostanie usunięty.

Dodaj opinię

© Copyright 2012-18 by Pomorze, Warmia i Mazury, Trójmiasto – Portal Informacyjny – bieżące informacje, ogłoszenia, kalendarz imprez, rozkłady, reklama, wiadomości
Wszelkie prawa zastrzeżone
RegulaminRegulaminy ogłoszeń drobnych:
MediaSMobile | Bild Press
PartnerzyKontaktO portalu